TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY: Pozor při dovozu auta ze Švýcarska a dalších zemí

Celní správa České republiky
Celní úřad pro Ústecký kraj
Hoření 3540/7A
400 11 Ústí nad Labem 11

V Ústí nad Labem 24.10.2023


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Ústecký kraj


Pozor při dovozu auta ze Švýcarska a dalších zemí

Celníci prověřují zpětně stovky případů dovozů vozidel ze Švýcarska, Norska, Lichtenštejnska a Islandu. 

Celní úřad pro Ústecký kraj se v rámci následných kontrol zaměřil na vozidla dovezená ze Švýcarska, Norska, Lichtenštejnska, Islandu, již zapsaná v ČR do registru silničních vozidel. Prověřuje, zda byla řádně vyclena (bylo uhrazeno clo, případně DPH), či došlo k daňovým únikům. 

Nejen dovozci vozidel, ale i osoby, které vozidla dovezená z těchto zemí zakoupily a jsou v ČR zapsány jako první v evidenční kartě vozidla, by neměly zapomínat na fakt, že existují v Evropě země, které nejsou členskými státy Evropské Unie. 

U vozidel zakoupených mimo EU občané a firmy v ČR předkládali odboru dopravy, provádějícímu zápis do registru silničních vozidel a schvalujícímu technickou způsobilost vozidel k provozu na pozemních komunikacích, spolu s příslušnými doklady také doklad o celním odbavení. 

Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (č. 56/2001 Sb.), umožňoval výjimku u smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Norsko, Lichtenštejnsko a Island) a Švýcarské konfederace, kdy odbory dopravy při přihlášení vozidla z uvedených zemí doklad o celním odbavení nevyžadovaly.  

Toto „zjednodušení“ přihlašování vozidel do registru mohlo vyvolat dojem, že auta dovezená z těchto zemí se nemusí celně odbavit, tedy proclít. Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko a Island ale nejsou členy Evropské Unie, na zboží zakoupené a dovezené do ČR se tak pohlíží jako na dovoz zboží ze třetích zemí, které je potřeba vyclít.

Celní správa upozorňuje občany, kteří dovezli či zakoupili vozidla ze Švýcarska, Norska, Lichtenštejnska či Islandu, že je nutné vozidla celně odbavit (podat celní prohlášení a uhradit celní dluh) i přesto, že se celní doklad k žádosti o zápis do registru silničních vozidel nepřikládá. Předejdete tak nejen zpětnému doměření cla, ale i penále a pokutě. 

Bližší informace naleznete zde nebo na kterémkoliv celním úřadě.

por. Jiří Nejedlý, DiS.
Tiskový mluvčí CÚ pro Ústecký kraj
tel: +420 475 667 369
mobil: +420 731 421 645
e-mail: nejedly@cs.mfcr.cz

Interested in working together?

Contact Me
Otevřít chat
Dobrý den 👋
Jak Vám můžeme pomoci?