Jak je to se clem a DPH při dovozu auta ze Švýcarska?

Za tu dobu, co dovážím auta ze Švýcarska, se mně často ptáte na DPH a CLO při dovozu. Připravil jsem pro vás článek, kde se snažím vše uvést na pravou míru. Čerpám totiž přímo z vlastních zkušeností.

  • Jak je to s clem a DPH při dovozu auta ze Švýcarska?
  • Více o celní problematice a dovozu ze Švýcarska

Jak je to se clem a DPH při dovozu auta ze Švýcarska?

Dle celního úřadu v Plzni, kde ze Švýcarska dovezená auta vyclívám, je Clo (10%) + DPH (21%) splatné za každé vozidlo dovezené ze Švýcarska, bez vyjímky. Bez vyclení a zaplacení příslušných poplatků nemůže následně proběhnout zapsání vozidla do registru.

Jediná vyjímka je, pokud si vozidlo dovezl český plátce DPH, pak tato položka odpadá a je pouze účetní záležitostí onoho subjektu.

Na vrácení švýcarského DPH (7,7% kupní ceny) má ale nárok každý, kdo kupuje vozidlo, u kterého DPH lze odečíst. Takže alespoň trošku lze poplatky kompenzovat.

Více o celní problematice

Na každé vozidlo, které se ze Švýcarska veze, je třeba na celmnici na CH/EU hranici zahájit tzv. tranzitní režim (T1), který ukladá podmínku, že se vozidlo musí přepravovat na vleku. Není tedy možné přivézt vozidlo po ose, na švýcarských převozních značkách. S převozními značkami je to všeobecně složité – dle německé policie v případě převozu automobilu z CH na CH převozkách občanem třetí země není uznávaná CH STK, tudíž jsou vozidla při první kontrole v Německu odstavována a jejich majitelům pak vznikají vícenáklady spojené s objednáním dopravy na vleku do cílové destinace. ZKrátka, převozní značky jsou určené jen pro vnitrostátní jízdy po Švýcarsku.

Výše zmíněný celní režim tranzitu se pak musí ukončit v cílové zemi, v tomto případě v Čechách a v mém konkrétním případě v Plzni. Zde je pak vyčíslena výše DPH a cla a vozidlo je uvolněno pro tzv. běžný režim. Následuje provedení kompletní dovozové STK a zápis do registru.

Celý proces není složitý, jen časově hodně náročný. Ale opět připomínám, nic z výše uvedeného nemusíte absolvovat na vlastní kůži, díky mě jen zprostředkovaně 🙂

Máte zájem o více informací?

Kontakt
Otevřít chat
Dobrý den 👋
Jak Vám můžeme pomoci?