Celní služby a zastupování v celním řízení při zboží ze Švýcarska

Celní služby je problematika, kterou se zabýváme od roku 1995. Ze zkušeností tak dobře víme, co znamená legislativa. Nekonečná administrativa, změny zákonů a ustanovení jsou na denním pořádku, jazyková bariéra, neustálé starosti, časové průtahy.

To je jen výčet hlavních faktorů, se kterými se člověk může setkat, vstoupí-li do jednání s celními úřady.

Automobily, motorky, lodě, zemědělské stroje a další zboží bývá ve Švýcarsku levnější než u nás. Švýcarský frank sice nestojí patnáct korun jako před lety, přesto se dovoz ze Švýcarska vyplatí. Na dovoz automobilů nebo dopravního prostředku se vztahují zákony, které zboží mohou zatížit daní či clem.

Pro dovoz ze Švýcarska platí stejné zákony jako pro zboží z jiné země mimo EU.

Zboží se zemí původu mimo EU je po dopravení do ČR předloženo k celnímu řízení. Zatímco vlastní hodnotu tvoří pouze hodnota samotného zboží, do úhrnné hodnoty se navíc započítává dopravné, pojištění i spediční poplatky. Následně je z hodnoty zboží vyměřeno DPH a případně i CLO.

Daň u dováženého zboží upravuje zákon 47/2011 Sb. o dani z přidané hodnoty. Platí od 1. 4. 2011, důležité jsou dva pojmy:

  • vlastní hodnota zboží = hodnota zboží bez dopravného, pojištění a spedičních poplatků
  • úhrnná hodnota zboží = vlastní hodnota zboží + dopravné, pojištění a spediční poplatky
  • celní hodnota zboží = vlastní hodnota zboží + dopravné, pojištění a spediční poplatky

DPH a případně i CLO se vždy počítá a platí z celní hodnoty, tj. vlastní hodnoty zboží, dopravného + ceny pojištění a spedičních poplatků.

Hodnotu dováženého zboží prokazuje v cením řízení vždy příjemce zásilky. Jedná se o tzv. celní hodnotu zboží, kterou tvoří hodnota zaplacená za zboží včetně poplatku za dopravu. Nelze-li tuto hodnotu zjistit, nebo je uvedená cena evidentně nízká, je určena skutečná hodnota zásilky celními orgány v rámci daňového řízení (kdy probíhá stanovení či zpochybňování celní hodnoty při využití zákonem stanovených metod).

K určení výše CLA se používá systém Taric CZ, částku si v něm můžete sami spočítat. Hlavním zádrhelem bývá stanovení nomenklatury zboží, tedy jeho zařazení do příslušné kategorie. Těch je ohromné množství a pro laika jsou snadno zaměnitelné.

Jak probíhá celní kontrola po dovozu vozidla?

Po příletu do ČR projdete pasovou kontrolou (jen u letů z území mimo Schengenský prostor) a vyzvednete si odbavená zavazadla. Již s nimi projdete jednou z bran celní kontroly – buď máte, nebo nemáte věci k proclení. I když nebudete deklarovat žádné zboží, stále vás celníci mohou vybrat na namátkovou prohlídku zavazadel.

V průběhu kontroly vám jsou zrentgenována zavazadla a je-li shledáno určité podezření, je provedena jejich detailní prohlídka.

Máte dotazy k dovozu auta ze Švýcarska?

Kontaktujte nás e-mailem nebo na čísle +420 607 737 727