Přeprava ze Švýcarska

Přeprava vozidel z aukcí, logistických center, od soukromých prodejců, autobazarů a prodejců nových i ojetých vozidel téměř z celého Švýcarska. Přepravy již od 1 vozu. Naší předností je operativnost, kdy jsme schopni pružně reagovat na potřeby našich klientů.

Jsme zkušení přepravci aut, motocyklů, obytných vozů a karavanů. Nejsme startup. Od roku 1991 jsme našim zákazníkům přepravili několik tisíc převážně prémiových vozidel. Máme vlastní koncept přepravy prémiových vozů. Cítíme, že i zájemce o přepravu má nárok na nejlepší služby a férové jednání. Nabízí všem rychlý a spolehlivý dovoz aut ze Švýcarska.

Přeprava automobilů, užitkových vozidel, obytných aut je realizována vlastními přepravníky i prostřednictvím smluvních partnerů, kteří jsou součástí naší dopravní sítě. Disponujeme tak přepravníky od nejmenších (kapacita 2 vozidla) až po největší soupravy (kapacita až 8 vozidel). To nám dovoluje zvolit vždy to nejlepší řešení Vaší přepravy. Přepravy zajišťujeme kusové (od 1 ks) i celovozové (v počtu 6 – 8 vozidel) téměř odkudkoli ze Švýcarska..

Celní odbavení při dovozu vozidel ze Švýcarska

Rádi vám poradíme ohledně jakýchkoliv otázek týkajících se složité celní problematiky a přezkoumáme Vaše logistické procesy za účelem optimalizace celních aktivit. Tým kvalifikovaných celních deklarantů se postará o hladký průběh celního řízení při exportu i importu automobilů z neevropských zemí, a to vždy s vazbou na platnou legislativu.

Celní řízení se zahajuje podáním celního prohlášení na předepsaném tiskopise „Jednotná celní deklarace“ JCD. Celní prohlášení předloží dovozce, nebo dopravce, tedy deklarant. Celní řízení se provádí za jeho přítomnosti. Pro uplatnění smluvního a preferenčního cla musíme mít od importéra prohlášení o původu zboží tj. doklad EUR 1, nebo prohlášení na faktuře.

Na žádost a na náklady dovozce může proběhnout dovozní celní řízení v místě vykládky. Častějším způsobem však je, že dovozní celní řízení probíhá v celním prostoru vnitrostátní celnice, jsou to prostory vyjmenované, např. celní sklad, parkoviště, určené koleje železniční stanice, letištní prostory atd.

Pro rovnoprávný vztah s celním úřadem je nezbytně nutné se detailně seznámit s Celním zákonem č.13/1993 Sb., včetně novelizace a jeho přílohami i prováděcími vyhláškami.

Celní sklad

Provozujeme vlastní celní sklad a tak umíme optimálně nastavit veškeré procesy přinášející úsporu plynoucí z provozování celního skladu.

V celním skladu může být umístěno zboží bez ohledu na jeho množství, původ a místo určení a to na dobu neurčitou. V rámci uskladnění zboží umístěného v celním skladu lze se zbožím obchodovat, provádět reexporty zboží, zboží může přecházet z majitele na majitele (včetně změny fakturačních dokladů). Celní sklad umožňuje odklad platby cla a DPH po celou dobu uskladnění zboží, které bylo přivezeno ze třetích zemí. Pokud je zboží následně vyváženo do třetí země, clo ani DPH se neplatí. Ve skladu lze uskladnit zboží dovezené z neevropských zemí, zejména ze Švýcarska, USA, Kanady a UAE.

Svěřte se do rukou opravdových profesionálů. 

Kontaktujte nás

Join my newsletter for the latest gallery updates

[insert your form shortcode here]

Otevřít chat
Dobrý den 👋
Jak Vám můžeme pomoci?